Наші новини

Інвентаризація на підприємствах

Під терміном «інвентаризація» прийнято розглядати один з найбільш популярних 
способів підтвердити достовірність бухгалтерських даних, відповідно до фінансової та 
бухгалтерської звітності. Основна мета представленого процесу: встановити наявність 
фактичного майна підприємства або організації, а також - ще раз перевірити нараховані 
зобов'язання, активи та інше. 

Відповідно до закону стандартна інвентаризація для малого, середнього і великого бізнесу 
проводиться щороку. Крім того, обов'язковою дана процедура вважається перед 
складанням річного звіту з фінансів. 
Що має на увазі під собою річна інвентаризація?

Кожен досвідчений бухгалтер повинен бути ознайомлений з інформацією про те, що перед річним звітом, необхідно організувати суцільну інвентаризацію. Завдяки цьому, вдається охопити всі різновиди активів, не упускаючи важливі моменти. 

Під інвентаризацію потрапляють: 

• ОС - основні засоби підприємства; 
• НМА - нематеріальні активи компанії; 
• капітальні інвестиції, які знаходяться в активному (незавершеному) стані; 
• всі можливі запаси, а також виробництво товарів, яке вважається незавершеним; 
• всі готівкові кошти, а також можливі еквіваленти грошових коштів; 
• заборгованості організації - кредиторські і дебіторські; 
• всі резерви, доходи і витрати за певні періоди. 

Крім того, кожен власник підприємства повинен бути готовий до того, що в процесі цієї перевірки звертають увагу на власне майно його компанії, де б воно не знаходилося. У цей список включені різні предмети, які були здані в оренду, які проходять реконструкцію, модернізацію, ремонт або вважаються запасним резервом. 
Також, враховується все майно, яке не є власністю підприємства, але тимчасово 
знаходиться в його користуванні.