Наші новини

Бухгалтерський облік на невеликих підприємствах

Підприємства малого бізнесу відіграють важливу роль в процесі активного розвитку 
великого бізнесу в будь-якій країні. Такі компанії і організації є складовою частиною, від 
успіху якої також залежить загальна картина подальшого розвитку фінансової сторони. 
Саме тому навіть в невеликих фірмах потрібно мати штатного бухгалтера або 
скористатися послугами аутсорсингових фірм. 

За допомогою бухгалтерського обліку вдається отримати повну і достовірну інформацію 
про роботу всієї компанії в цілому і окремо про роботу кожного її відділу. Завдяки 
представленому обліку можна спостерігати за будь-якими змінами, які здійснюються в 
сфері виробництва, збуту та інше. 
Завдання бухгалтерського обліку для малого бізнесу

З огляду на нормативні акти, виділяють кілька важливих завдань, які стосуються розвитку і подальшої роботи невеликих підприємств: 

• повний контроль за будь-яким рухом майна конкретної фірми; 
• застосування фінансових, трудових і матеріальних ресурсів для досягнення поставлених цілей; 
• вчасно зазначені попередження про можливі проблеми і недоліки в господарсько- фінансовій сфері; 
• формування достовірної інформації в якості висновків про стан підприємства; 
• повідомлення про «перемоги» компанії інвесторам, кредиторам,
постачальникам і споживачам. 

У процесі формування бухгалтерського обліку важливо враховувати основний список переваг і недоліків, за допомогою яких потрібно зробити висновки про роботу організації в цілому. 

Повну відповідальність за організацію роботи бухгалтерії і складання річного, 
податкового обліків несе, безпосередньо, керівник невеликої компанії. З огляду на обсяги дорученої роботи, керівник зобов'язаний грамотно налагодити робочий процес усього відділу, щоб впоратися з поставленими цілями.