Наші новини

Аналіз і відстежування заборгованостей по контрагентам

Всі підприємства, які займаються господарсько-фінансовою діяльністю, повинні 
проводити розрахунки зі своїми контрагентами. Коли співробітники компанії відправили 
продукцію або надали конкретну послугу до моменту оплати з боку клієнта, виникає 
дебіторська заборгованість. 

Під цим терміном прийнято розглядати заборгованість з боку постачальників, 
підрядників, замовників, працівників, які повинні певну суму грошей за надані послуги. У 
ролі дебіторів можуть виступати юридичні та фізичні особи. 

Основна суть представленої заборгованості - бухгалтер в своєму обліку проводить всі 
борги в складі активу. Таким чином, борги залишаються не погашеними, але включені в 
прибуток. В результаті, такі борги негативним чином позначаються на фінансовому стані 
організації. 

Аналіз дебіторської заборгованості

Головне завдання кожної компанії - вести ретельний контроль за дебіторською 
заборгованістю, щоб примножувати свій прибуток і не піти в мінус. 

Як варіант, аналіз заборгованості можна провести за такою схемою: 
1. Детальний аналіз структури, руху і стану заборгованості компанії. 
2. Аналіз заборгованості відповідно до строків її виникнення. 
3. Визначити точну частину дебіторської заборгованості в загальному обсязі даних активів. В такому випадку, здійснюється детальний розрахунок показників оборотності, проводиться співвідношення зростання заборгованості із зростанням і темпами виручки від реалізації товарів. 
4. Проводиться співвідношення двох заборгованостей підприємства - дебіторської та кредитної. 

Відсутність фінансових коштів в казні підприємства негативно позначається на погашенні кредитів, виплаті податків. Це призводить до поступової втрати прибутковості компанії.