Наші новини

Податковий аудит бухгалтерської звітності

Податковий аудит - це поширена послуга, якою користуються багато підприємств перед 
податковою перевіркою. Однак це далеко не єдиний випадок, в результаті якого потрібен 
даний вид аудиту: 
• в процесі перевірки бухгалтерської служби конкретного підприємства або організації; 
• коли потрібно отримати реальну оцінку можливих фінансових ризиків; 
• при оптимізації системи оподаткування; 
• щоб визначити наявність / відсутність помилок при розрахунку податків і грошових 
зборів; 
• при постановці системи податкового обліку та інше. 

Основна мета податкового аудиту полягає у виявленні можливих помилок систем 
бухгалтерського і податкового обліку, а також в розробці плану по їх усуненню. 
З чого складається і як здійснюється податковий аудит?

Податковий аудит прийнято вважати обов'язковою умовою не тільки для діючих компаній та організацій. Цей аспект досить важливий для нових підприємств, які тільки починають свою діяльність. Адже саме на етапі розвитку нового бізнесу відбувається вирішення величезної кількості необхідних питань: планування та розрахунки приблизних доходів і витрат компанії, щоб надалі не піти в мінус. 

Податковий аудит - це важливий процес, що складається з наступних процедур: 
• організація та проведення попередньої експертизи системи оподаткування економічного суб'єкта; 
• перевірки та документальне підтвердження правильності розрахунків і сплати компанією всіх податкових зборів в бюджетні і позабюджетні фонди; 
• грамотне оформлення отриманих результатів при проведенні процесу податкового аудиту. 

Таким чином, можна зробити логічний висновок, що податковий аудит є генеральною репетицією до майбутньої податкової перевірки. Це дозволяє своєчасно привести в порядок всю необхідну документацію.