Наші новини

Штрафи на єдиному податку

В процесі вибору спрощеної системи виплати податків всі штрафні санкції для осіб, які 
займаються підприємницькою діяльністю, умовно можна розділити на кілька видів. З 
урахуванням певного характеру правопорушень, виділяють: 

• Несплата всієї або частини суми (вказаний штраф) строго в обумовлені терміни. 

• Несвоєчасна подача бухгалтерської документації. 

• Недотримання правил, зазначених для здійснення підприємницької діяльності в умовах 
єдиного податку. 
Особливості нарахування штрафних санкцій

Залежно від конкретної групи ФОП суми штрафів можуть дещо відрізнятися: 

• Для першої і другої групи ФОП штраф становить 50% відповідно до встановленої 
податкової ставки, а також відбувається нарахування 1 пені за кожний день прострочення по виплаті. 

• Для третьої групи ФОП нараховується 10% від заборгованої грошової суми за умови, якщо затримка здійснюється протягом 1 місяця. При затримці більше місяця, але не більше двох кварталів, відсоток збільшується до 20%. Якщо ж підприємець не сплачує штраф по закінченню двох кварталів, він автоматично переводиться на загальну систему оподаткування податками. Як і ФОП 1-ї і 2-ї групи, ФОП 3 теж отримує 1 пеню за кожен день несплати. 

Якщо ж підприємець не дотримується умов подачі звітів, йому нараховується штраф у розмірі 170 грн. Це стосується підприємців, які в перший раз невчасно подали звітність. 

Якщо ж протягом року було відзначено повторне порушення, тоді сума зростає до 1020 грн. 

В процесі проведення підприємницької діяльності можуть бути допущені такі помилки: 

• Перевищення максимального річного доходу. Підвищена ставка сплати податку 
становитиме 15%. 

• Перевищення максимальної кількості співробітників. Розрахунок штрафу здійснюється, виходячи з умов загальної системи.