Наші новини

Як заповнювати Звіт з ЄСВ ФОПам через звільнення від сплати ЄСВ?

За роз'ясненням ДПС, при звітуванні з ЄСВ за 2020 рік підприємці, які не платили ЄСВ за березень, квітень та травень, мають відобразити у графі 3 таблиці 1 додатку 5 суму чистого доходу (прибутку), заявлену в декларації або самостійно визначену суму доходу залежно від системи, а у графі 4 слід проставити нулі

Звільнення від ЄСВ за березень-травень
Нагадаємо, що за період з березня по травень 2020 року всіх фізосіб-підприємців було звільнено від сплати ЄСВ. 
Проте водночас ФОП міг прийняти рішення сплатити ЄСВ за цей період добровільно. Тому ДПС ще у березні наголошувала, що ФОПи на власний розсуд вирішують питання щодо застосування передбаченого звільнення від єдиного внеску.

Вони можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за вказані періоди в розмірах та порядку, визначених Законом про ЄСВ. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.
Тобто, якщо ФОП сплатив ЄСВ і бажає, щоб сплачені суми були враховані за березень-травень, то такі суми треба показати до сплати в Звіті з ЄСВ.

І навпаки! Податківці наголошували, що самостійне визначення платником єдиного внеску (зі вказаних категорій платників) бази нарахування єдиного внеску за звітні періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року у Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску свідчитиме про прийняття платником рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за вказані періоди в розмірах та порядку, визначених Законом про ЄСВ.
Тобто, якщо ФОП зазначив суми до сплати за березень-травень у річному Звіті з ЄСВ, то він має ці суми сплатити!

Можливий і третій варіант. Якщо платник здійснив оплату ЄСВ, але в Звіті з ЄСВ їх до сплати не вказав, то такі суми зараховуватимуться податковими органами (без будь-яких заяв платників єдиного внеску) у рахунок майбутніх платежів (за умови відсутності у такого платника сум недоїмки, штрафних санкцій та/або пені по цьому внеску), відповідно до Закону про ЄСВ.
Звісно, що така багатоваріантність викликає у ФОП запитання. Що саме треба показати в Звіті з ЄСВ, які графи і як заповнити, щоб досягнути бажаного результату? І ось податківці у підкатегорії 201.06 "ЗІР" надали роз'яснення щодо цього.

Відображення в Звіті з ЄСВ звільнених місяців
За рекомендаціями ДПСУ, у разі звільнення від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року у зв’язку з карантином показники графи 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» Звіту з ЄСВ заповнюються таким чином:
  • ФОП на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, – в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку), задекларованого у річній декларації про майновий стан і доходи, на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску;
  • ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, – в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається самостійно визначена сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць (тобто у графі 3 потрібно відображати суму не менше 4723 грн);
  • членами фермерського господарства – в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного розподіленого доходу, отриманого такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню ПДФО, на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.
А у графі 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» таблиці 1 Звіту в місяцях звільнення від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску (березень, квітень, травень) проставляються прочерки.
Показники інших календарних місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску, заповнюються на загальних підставах, визначених чинним законодавством з ЄСВ.

Зверніть увагу: в таблиці 1 Звіту з ЄСВ (додатка 5) і досі міститься помилка!
У формулі, що зазначена в графі 6 таблиці 1, вимагається множити значення граф 3 (де зазначено загальну суму оподаткованого доходу) та 4 (де зазначено ту частину доходу, на яку нараховується ЄСВ). Звісно, що це помилка та фактично слід перемножувати показники граф 4 та 5 (де зазначено ставку ЄСВ). 

Джерело: Дебет-Кредит