Наші новини

Діагностика ситуації на підприємстві за певний період

Під терміном «діагностика» прийнято розглядати певний набір дій, спрямованих на 
вивчення реального стану, положення справ всієї організації / підприємства в цілому. В 
процесі проведення даної процедури, кожен бухгалтер повинен отримати відповіді на 
певні питання: 
• яку продукцію виготовляє конкретне підприємство; 
• охарактеризувати групи клієнтів, чиї інтереси вдається задовольнити; 
• яку роль займає компанія на вітчизняному або міжнародному ринку; 
• за допомогою якої технології вдається досягти поставлених цілей; 
• який імідж підприємства серед інших організацій - конкурентів і партнерів; 
• які цінності переслідує підприємство і, які способи мотивації співробітників. 

Відповівши на всі ці запитання, можна отримати відповіді, які допоможуть сформувати 
певну картину. 

Діагностика максимальних можливостей підприємства

Щоб розібратися з положенням компанії на сучасному ринку, потрібно звернути увагу на деякі дослідження. Як правило, мова йде саме про ті дослідженнях, за допомогою яких можна визначити слабкі та сильні сторони конкретного бізнесу. 

Таким чином, необхідно вказати можливі загрози і сильні сторони, які вплинуть на розвиток компанії в цілому: 
• Серед сильних сторін виділяють: виробництво високоякісної продукції або надання якісних послуг; команда висококваліфікованих працівників; застосування інноваційних технологій. 
• Слабкі сторони: поганий маркетинг; відсутність нових товарів на ринку; мінімальна кількість фінансів. 
• Серед загроз відзначають: величезна конкуренція; очікування з боку споживачів високої якості товарів, більшого асортименту; 
• Можливості компанії: розробка нової продукції; використання сучасного обладнання, помітне збільшення асортименту товарів.