Наші новини

Внутрішній аудит підприємства

Внутрішній аудит - одна з найпопулярніших послуг більшості аудиторських компаній, яка 
може бути разовою або постійною. 

Для кожного підприємства внутрішній аудит виконує відразу кілька важливих функцій: 
• проведення грамотного контролю всередині підприємства або організації; 
• функція професійної консультації; 
• постановка документообігу та інші можливі функції. 

Завдяки такому аудиту керівник підприємства отримує можливість не «запускати» облік і 
своєчасно визначати та усувати допущені помилки. За допомогою цієї послуги вдається 
звести до мінімуму всі можливі фінансові ризики, які виникають в процесі податкових 
перевірок. 

Коли необхідний внутрішній аудит?

Рішення складних ситуацій, визначення помилок в документації, підготовка до роботи з співробітниками податкової інспекції - все це головні завдання професійного бухгалтера. 
Саме цей фахівець повинен повністю взяти під свою відповідальність вирішення таких складних питань. 

Внутрішній аудит залишається актуальним в наступних ситуаціях: 
• коли здійснюється зміна засновників, змінюється керівництво компанії, здійснюється заміна головного бухгалтера; 
• щоб отримати об'єктивну оцінку обліку на підприємстві або в організації; 
• щоб грамотно оптимізувати і мінімізувати грошові витрати підприємства; 
• коли потрібно підготувати необхідний пакет документів для юридичних і фізичних осіб, в результаті майбутньої податкової перевірки; 
• коли необхідно прийняти серйозні організаційні і управлінські рішення; 
• в процесі підготовки до робіт, спрямованих на відновлення бухгалтерського обліку для юридичних і фізичних осіб. 

Простіше кажучи, внутрішній аудит - це величезний комплекс процедур, спрямованих на формування системи і повного контролю всієї діючої документації підприємства.