Наші новини

Специфіка фінансового обліку і звітності в некомерційних організаціях

Організація бухгалтерського обліку некомерційних організацій практично повністю 
ідентична бухгалтерському обліку інших господарських підприємств. Однак ряд певних 
відмінних рис все ж є. 

Важливо врахувати той факт, що сучасна система обліку некомерційних організацій 
повинна надавати всі необхідні звіти, що стосуються стану активів і пасивів конкретного 
підприємства, а також - про наявність і точний обсяг наявного майна. Крім цього, 
фахівець має зібрати всі необхідні інформаційні дані про використання отриманих 
цільових коштів. Таким чином, кожна некомерційна організація в обов'язковому порядку 
повинна підготувати спеціальний кошторис, де буде прописані витрати цих коштів. 

Під кошторисом прийнято розуміти певний план, який повністю відображає надходження 
грошових коштів, а також їх точну кількість, виділену на деякі витрати компанії. 
Складання кошторису здійснюється на весь рік діяльності компанії, а також для кожного 
розробленого методу фінансування фірми. 
Особливості облікової політики

Облікова політика, яку веде певна організація некомерційного типу, обов'язково повинна забезпечувати: 

• відображення повної фінансової діяльності компанії у відповідному бухгалтерському обліку; 
• своєчасність відображення зміни фінансової діяльності фірми; 
• правильне ведення бухгалтерської документації, виходячи з деяких умов організації господарської діяльності. 

Одним з головних умов грамотної побудови бухгалтерського обліку є вибір відповідного принципу, за допомогою якого можна буде відображати всі операції, що стосуються обліку грошових коштів при цільовому фінансуванні організації. Саме така політика допоможе налагодити порядок у фінансовій галузі кожного підприємства.